Dags för Kelpiebladet

Kelpiebladet är Svenska Kelpieklubbens medlemstidning som kommer att finnas på Svenska Kelpieklubbens hemsida (lösenordsskyddad), vi planerar idag 4 utgivningstillfällen per år. Klubben har ingen stor redaktion som skriver artiklar utan är beroende av bidrag från medlemmarna för...