Information från Styrelsen, juli 2014

Svenska Kelpieklubben (SVEKK) vill här informera medlemmarna om den problematik som SVEKK arbetat med sedan styrelsen tillträdde i mars månad. Under våren ställdes styrelsen inför faktum att det i vår stambok, Australian Kelpie (AK), registrerades in Australian Stock Dog/working...