Information från Styrelsen Svenska Kelpieklubben

Styrelsen måste återigen informera er mer i detalj om styrelsens arbete.  Tack Lisbeth för att du nyanserar debatten och leder den rätt. Men styrelsen måste ändock informera om de felaktigheter och rykten som kom upp på facebook. Att gå ut  på sociala medier och där påstår att...