off

DK UCH DK V-15 Australian Mates Hedda

Hedda och matte Kristina, har varit i Danmark, Herning,  på utställning. Hedda är nu DK UCH och DK V-15! Grattis till er båda! Mari Lindström Kennel Australian Mates