aktiviteter_mhmt

Foto Sofia Olsson

Svenska Kelpieklubben arrangerar årligen ett antal MH och MT inom sina aktiva lokala aktivitetsområden (LO). SVEKK har vid styrelsebeslut 2014-03-27 delegerat ansvaret för att anmäla, genomföra samt rapportera MH och MT till de aktiva LO, idag Bergslagen, Södra och Östra.

Nytt lösenord till SBK-tävling kommer att meddelas LO ansvarig när det ändrats.

Om uppfödare vill genomföra MH,MT administreras dessa i SBK tävling/prov av det LO som uppfödaren tillhör. Uppfödare som i dagsläget inte tillhör något LO administreras tillsvidare av styrelsen SVEKK. Det står även uppfödare fritt att nyttja Brukshundklubb som ansvarig och de övertar därmed ansvaret och administrationen.

När vi som rasklubb arrangerar MH och MT skall detta före genomförandet anmälas till distriktets D-RUS. Vi skall även skicka in Domar/Beskrivarrapport och Deltagarlista till D-RUS.

Uppfödare som vill genomföra MH,MT med SVEKK som ansvarig skall ansöka om detta till Styrelsen alternativt LO senast 1 månad före genomförandet. Ansökan skall innehålla :

  • Datum för genomförande
  • Kontaktperson
  • E-postadress för kontaktperson
  • Telefonnummer för kontaktperson
  •  Plats
  •  Samt övrig information som uppfödaren vill skall framgå vid anmälan

 

Detaljerad info om anmäla till MH/MT hos BLO