201308_olovallager01

Officiellt vallanlagstest för Australian kelpie

Den 1 januari 2018 beslutade Svenska Kennelklubben att även Australian kelpie ska vara en av de raser som kan göra officiellt anlagstest.

Detta test kan efterföljas av arbetsprov och sedan tre olika klasser av tävling i Sverige och runt om i Europa.

Resultaten registreras på SKK Hunddata. Vid frågor, kontakta godkänd anlagstestare för detta, Ewa Karlsson Myrbrink. Mer information om testet och regler finns här: http://www.kroppsvallarna.se/tavling/

Inofficiellt vallanlagstest för Australian Kelpie

Svenska Kelpieklubben startade 1 oktober 2007 ett inofficiellt register för de hundar som genomfört test av vallningsanlag. Testet utförs enligt det regelverk som Beardedcollieklubben har tagit fram och nu genomförs officiellt. Redovisning sker enligt protokoll framtaget för Australian Kelpie.

Anlagstestet är öppet för Australian Kelpies, ägaren skall vara medlem i SVEKK. Registeransvarig är sekreteraren.
Icke medlem kan genomföra testet, dock registreras inte testet förrän medlemskap registrerats.

Svenska Kelpieklubben anordnar vallanlagstest för Kelpie, för att kunna bibehålla vallanlagen.

VallningsprotokollRedovisning av testade hundar – Se statistiksidan

Hur går testet till?

Testledaren kommer att gå med din hund och testa hur den fungerar med djuren. Testet sker i en mindre inhägnad och Testledaren gör allt för att hjälpa din hund att komma igång. Tips är att låta kelpien träff får någon/några ggr. Innan så hjälper det hunden bättre att komma igång.
Lämplig ålder är från 1 år och uppåt.

Vad bedömer testledaren?

Intressenivån börjar bedömas omedelbart, redan utanför fållan, på hundens sätt att närma sig djuren. Hundens fokusering på djuren skall bedömas inte dess teknik eller fart. Hundar som trots uppmuntran inte visar något intresse alls skall bedömas 0, avbryta och rekommenderas för omprov. Hundar som aldrig släpper fåren med blicken skall bedömas med 5.

Naturlig förmåga omfattar t.ex. hundens pondus och vakenhet. Testledaren/föraren kan t.ex. positionera sig för att vända hunden genom blockering, promenera i åttor, vända rakt igenom osv., för att se hur hunden balanserar och reagerar på flockens rörelse och andra outtalade signaler. Hunden behöver inte nödvändigtvis balansera till föraren - det är den naturliga förmågan att `kontrollera`en flock som skall bedömas. En hund som inte verkar ha någon kontroll alls över djuren får 0 och den som lugn och samlad har full kontroll hela tiden får 5 poäng.

Mental uthållighet är ett test på hundens "mentala ork" - desss koncentrationsförmåga - klarar den att jobba hela testet utan att lägga av eller visar den snabbt tecken på att tröttna. En hund som klarar hela testet utan att visa några tendenser till att vilja avbryta skall minst bedömas som 3.

Samarbetsvilja/Styrbarhet testas med t.ex. ett `stanna`eller `ligg`-kommando, eller inkallning, för att kort avbryta vallningen och sedan fortsätta. Andra exempel kan vara hundens sätt att reagera när föraren försöker få ut avståndet t.ex. genom positionering eller blockering. En hund med hög intressepoäng som klarar (om än motvilligt) att lämna fållan okopplad på kommando kan t.ex. inte få lägre än 3. Detta momentet skall inte räknas med i snittpoängen, eftersom skalan går från 0: extremt hård till 5: extremt förarvek. En 4:a gäller alltså en hund som är ganska förarvek, men inte så att det stör arbetet, och en 2: en hund som är hård, men styrbar. Vilken av dessa två som blir den bästa vallhunden är upp till föraren och dennes personliga preferenser.

Vallningsanlag bedöms den hund visa som har mellan 3 och 5 på alla punkter utom `Samarbetsvilja/Styrbarhet`, där poängen bara skall fungera som en vägledare åt föraren. Hundar som får 0 eller 5 på momentet blir dock sannolikt tämligen svårtränade, vilket bör noteras i protokollet.

Orsaker till att avbryta testet skall bara vara totalt ointresse och *illasinnade* bett.

Hur gör jag för att anmäla till ett test?

Dels ordnar Kelpieklubben, se hemsidan
Du kan även ta kontakt själv med Testledarna för att deltaga i ett test.
Kostnad för testet är 250:-

Lista för Godkända Testledare
Innehavare: Jejmics Kennel, Kelpieuppfödare, Vallhundsinstruktör, träningar för kelpies
Lisbeth Cederberg
Box 64
179 04 Färentuna
Tel : 073-589 76 07
info@jejmics.se
www.jejmics.se

Innehavare: Evallens Kennel, Kelpieuppfödare, Vallhundsinstruktör, har träningar för de flesta vallhundsraser
Ewa Myrbrink Karlsson Mårtensby
740 10 Almunge Tel 0174 250 10, 0708 8816 87
ewa@kelpie.it
www.evallens.se

Innehavare: Paulas Får&Hund, BC ägare, träning för BC och Kelpie. Steg 2 instruktör i Svenska vallhundsklubben
Paula Zieger
Trunnerup 86
27462 Rydsgård
Tel : 0705-414364
paulazieger@hotmail.com
www.paulas-vallhundar.se

Mer om vallning

Hittar du bland annat på kroppsvallarnas hemsida