Här kan du rapportera till rasklubben om din hund eller en hund du har fött upp:

 • Har gått bort/avlivats oavsett orsak
 • Drabbats av någon sjukdom
 • Har mentala/beteende problem så som exempelvis:
  • Bettproblematik
  • Svåra rädslor (ex. ljud, hantering, socialt mm.)
  • Aggressivitet mot människor
  • Stor och/eller omotiverad aggressivitet mot andra hundar
  • Annat beteende med stor påverkan i er vardag

Syftet är att bibehålla rasen så frisk som möjligt genom att övervaka hälsoläget och mentaliteten. Vill du hellre maila informationen gör du det till avel@kelpieklubben.se