På denna sida finns kelpieklubbens avelspolicy. Syftet med policyn är att den ska bidra till att rasen får en större avelsbas. I huvudsak kommer den därför att beröra hur vi få en ansvarsfull avel i den befintliga populationen samt hur klubben ställer sig till användning av kelpies som har Working kelpie i stamtavlan.

Viktigt att tänka på vi avel om rasen ska kunna få en större avelsbas

  • Undvik matadoravel, ingen hund ska ha för många avkommor eller barnbarn
  • Utvärdera hälsan (röntgen) och mentalitet (MH) efter 2 kullar eller 10 avkommor innan en tik eller hane används vidare i avel. Ta hänsyn till resultaten!
  • Upprepa inte samma eller mycket snarlika kombinationer.
  • Försök att göra så unika kombinationer av hundar/stamtavlor som möjligt.
  • Använd inte för unga hundar i avel, helst ska det vara minst 3 år innan första parning
  • Försök att använda så många olika hundar som möjligt. Det är bättre om två kullsyskon får en varsin kull än att en av dem får två.
  • Uppmuntra till avel på hanar och tikar från kullar med bra hälsa och mentalitet, dock ska ingen kull användas överdrivet trots mycket bra resultat. Rasen behöver fler uppfödare!

 

Svenska kelpieklubbens policy angående användning av Working kelpie i aveln

Idag råder det en farligt liten population för avel inom Australian kelpie. Detta innebär att vi har inte råd att slå ut lämpliga individer för avel, även om de har Working kelpie i sina linjer. I en lagom omfattning behöver Australian kelpie nytt blod för att rädda den lilla population vi har. Individer med ovanliga eller unika stamtavlor bör ses som en tillgång i aveln. Naturligtvis under förutsättningar av god hälsa och mentalitet.

Australian kelpie är ursprungsnamnet för rasen innan den delades i Australien. Idag finns det länder där Australian kelpie och Working Kelpie är registrerade under samma namn, det vill säga ursprungsnamnet Australian Kelpie. Om en Working Kelpie har en godkänd FCI stamtavla som Australian Kelpie registreras den inom SKK som Australian kelpie.

För att uppmärksamma om det finns Working Kelpie i stamtavlan går det att  titta efter beteckningen WKC i registreringsnumren hos hundarna i stamtavlan. Working kelpie betecknas Working Kelpie Council (WKC) i sitt registreringsnummer. WKC är ett register i Australien där Working kelpies registrerats efter att rasen delades. Dock så finns det finns ett fåtal Working kelpie uppfödare som har fortsatt att registrera sina hundar i ANKC (Australian National Kennel Council) sedan rasen delades. De betraktas då som Australian kelpies, men kan ändå vara av Working kelpie typ.

 

En Working kelpie som importeras till Europa, kan i vissa länder få en FCI stamtavla som Australian kelpie. I något land ska hunden först visas på utställning och bedömas som en rastypisk Australian kelpie och ha fria höftleder vid röntgen. I något annat land ska den göra ett litet valltest och i ytterligare ett annat land ett litet karaktärstest. Förutsättningarna för registrering skiljer sig alltså, i vissa länder registreras hunden som Australian kelpie direkt och i vissa länder inte alls. I Sverige har Working kelpie som har WKC stamtavlor ett eget register efter beslut om delning av raserna år 2000.

SVEKK:s policy för avel är att följa SKK:s policy. Alla hundar som har en av FCI godkänd stamtavla räknas som Australian kelpie och är således godkända i aveln med Australian kelpie.

SVEKK anser däremot inte att det är ett korrekt förfarande att utnyttja andra länders registreringsregler, för att kringgå de svenska. Om en hund ej kan registreras som Australian kelpie vid direkt import till Sverige, så kommer den att registreras som Working kelpie. Om detta inträffar och hunden skall användas i avel med Australian Kelpie kan en ansökan i X-registret göras. Att bara för syftet att få en FCI stamtavla först registrera den i ett land som ger alla kelpies en FCI-stamtavla med Australian kelpie som rasnamn är att kringgå SKK:s regler.