off

Extrainsatt MT-konferens den 17-18 januari

SBK:s utskott avel och hälsa har beslutat att starta upp en projektgrupp som skall ansvara för en fullständig utvärdering av det MT som infördes 2007. Syftet med utvärderingen skall mynna ut i ett fullständigt förslag på MT som skall överlämnas till utskottet för avel och hälsa....
off

Regelrevidering

Förslag framkomna under regelrevideringskonferensen Finns att hämta på : http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2014/12/faststallda-forslag-framkomna-under-regelrevideringskonferensen-i-lydnad-och-bruks/ Har ni synpunkter på underlaget så...
off

Kelpies på rasparad under invigning av IPO-VM

Två av klubbens medlemmar + hundar deltog i rasparaden vid invigningen av IPO-VM i Malmö 140910 (där 36 olika nationer tävlar) och representerade vår ras Australian Kelpie! Marie Winberg med Sandskogens Cånny och Conny Borg med Sandskogens Amika!  

Prestationer på Bruks SM 2014

Bruks & IPO SM 2014 arrangerades i Nynäshamn 29 – 31 augusti. På årets SM hade vi flertalet tävlande Australian Kelpies, varav: Canovills Nubbe med förare Erik Wiklund SILVER i sök. Vickulas Cayenne med förare Christin Hübinette kom på 5:e plats i spår! . Deltog gjord...

Information från Styrelsen Svenska Kelpieklubben

Styrelsen måste återigen informera er mer i detalj om styrelsens arbete.  Tack Lisbeth för att du nyanserar debatten och leder den rätt. Men styrelsen måste ändock informera om de felaktigheter och rykten som kom upp på facebook. Att gå ut  på sociala medier och där påstår att...

Hej alla medlemmar i Svenska Kelpieklubben

Styrelsen måste informera er mer i detalj om vad som händer i klubben. Detta borde kanske gjorts tidigare och vi hade då sluppit ryktesspridning. Vidare så är det viktigt att vi informerar er om styrelsens ställningstagande. På hemsidan, under rubriken SENASTE NYTT, Information...

Information från Styrelsen, juli 2014

Svenska Kelpieklubben (SVEKK) vill här informera medlemmarna om den problematik som SVEKK arbetat med sedan styrelsen tillträdde i mars månad. Under våren ställdes styrelsen inför faktum att det i vår stambok, Australian Kelpie (AK), registrerades in Australian Stock Dog/working...

Dags för Kelpiebladet

Kelpiebladet är Svenska Kelpieklubbens medlemstidning som kommer att finnas på Svenska Kelpieklubbens hemsida (lösenordsskyddad), vi planerar idag 4 utgivningstillfällen per år. Klubben har ingen stor redaktion som skriver artiklar utan är beroende av bidrag från medlemmarna för...