På denna sida har uppfödare av Australian kelpie både med och utan kennelnamn möjligt att presentera sina avelsplaner upp till två år fram i tiden. Tanken med detta är att underlätta för valpköpare att hitta ”rätt” valp och uppfödare att hitta ”rätt” valpköpare. Dessa planer är preliminära och kan komma att ändras av flera olika skäl, fråga uppfödaren om du vill veta varför planerna ändrats. Det finns även mycket som kan gå fel i avel så det finns inga garantier att planen resulterar i valpar.

Vill du lägga upp en valpkull här? Maila då till avel@kelpieklubben.se. Läs gärna SVEKK:s avelspolicy, detta är inte krav för att få lägga upp en planerad kull här men bör tas i beaktande vid planering av avel.

Parning planerad juni 2018

Valpar planeras augusti 2018 hos Erika Johansson Enköping

E-post: erikamariajohansson@gmail.com

Mor: Australian Mates Easy To Love  & Far: Cefeus Waros II

Här ser du kullens stamtavla: LÄNK

Här hittar du mer information om föräldrarna: LÄNK

Valpar planeras till sommaren 2018

Valpar planeras sommaren 2018 hos Camilla Hallgren i Rättvik, Dalarna

Telefonnummer till Camilla 073-5327507

Hemsida: www.vickulas.se

Mor: A-Yatala  & Far: Bumerangs Barking Bimo eller Bumerangs Bolt from the Blue

Här ser du kullens stamtavla: LÄNK

Här hittar du mer information om föräldrarna: LÄNK

Kull planerad till september 2018

Valpar planeras september 2018 hos Kennel Ooo, Västerljung, Trosa

Telefonnummer till Helena 070/498 85 66

E-post: helenasundsgard@yahoo.com

Mor: Cefeus A Piece Of Peach For Ooo II  & Far: Vickulas To Do

Här ser du kullens stamtavla: LÄNK

Här hittar du mer information om föräldrarna: LÄNK