_DSC7969

Foto Sofia Olsson

Vill Du bli medlem i Svenska Kelpieklubben?

Som medlem i Svenska Kelpieklubben får du ta del av rasen Australian Kelpie genom informationsblad, den elektroniska tidningen Kelpiebladet samt olika aktiviteter inom klubbens aktivitetsområden runt om i landet. Välkommen att bli en del av Svenska Kelpieklubben!

Alla medlemskap är fullgoda och ger samma rättigheter. Första medlemsåret betalar du medlemsavgiften till oss. Andra året får du en avi från förbundskansliet (SBK) som hanterar din medlemsbetalning till klubben fortsättningsvis.

Nya valpköpare som inte redan är medlemmar får ett års gratis delmedlemskap eller motsvarande rabatt på ett huvudmedlemsskap under ett år.
Maila kassor@kelpieklubben.se om du köpt en kelpievalp och önskar bli medlem.

Vill du bli medlem?

Maila till kassören på kassor@kelpieklubben.se.

Skriv följande uppgifter i mailet:

 • Namn
 • Personnummer (12 siffror)
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Medlemsnummer i SBK (ej vid A eller U-medlem)

 

Betala samtidigt in medlemsavgiften på plusgiro 18 75 07-9 märk betalningen med namn och/eller personnummer.  Om du vill betala från utlandet, kontakta kassören för betalningsinstruktion. Se priser längst ner på sidan.

Följande typer av medlemsskap finns:

 • A-medlem (huvudmedlem i SVEKK)
  Ur denna medlemsavgift betalar klubben 380:- kr till SBK för att du ska få sex nummer av tidningen Brukshunden, försäkringar med mera.
 • C-medlem (familjemedlem)
  Förutsättningen för att bli familjemedlem är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem. I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen. Skriv medlemsnummer på den i familjen som är ordinarie medlem i mailet.
 • D-medlem (delmedlem)
  Förutsätter att du har ett huvudmedlemskap i annan SBK-klubb. Ange medlemsnummer hos SBK i mailet.
 • U-medlem (Utlandsmedlem med huvudmedlemsskap i SVEKK)
  Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 470 kr per år plus lokal avgift. Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader.

 

A Huvudmedlemskap i Svenska Kelpieklubben 560 kr
C Familjemedlem 120 kr
D Delbetalande, har huvudmedlemskap i annan SBK-klubb 160 kr
U Fullbetalande utlandsmedlem, får även tidningen Brukshunden 630 kr