_DSC7969

Foto Sofia Olsson

Vill Du bli medlem i Svenska Kelpieklubben?

Som medlem i Svenska Kelpieklubben får du ta del av rasen Australian Kelpie genom informationsblad, den elektroniska tidningen Kelpiebladet samt olika aktiviteter inom klubbens aktivitetsområden runt om i landet. Välkommen att bli en del av Svenska Kelpieklubben!

Alla medlemskap är fullgoda och ger samma rättigheter. Första medlemsåret betalar du medlemsavgiften till oss. Andra året får du en avi från förbundskansliet (SBK) som hanterar din medlemsbetalning till klubben fortsättningsvis.

Betala in medlemsavgiften på plusgiro 18 75 07-9. Om du vill betala från utlandet, kontakta kassören för betalningsinstruktion. Om inte alla uppgifter går att registrera i samband med betalningen var vänlig och skicka dessa via mejl till kassören på kassor@kelpieklubben.se.

  • Om du är ny ordinarie medlem (A-medlem, huvudmedlemskap i SVEKK)
    Skriv följande information på inbetalningskortet: namn, adress, telefonnummer, mail-adress och hela personnumret (12 siffror). Ur denna medlemsavgift betalar klubben 380:- kr till SBK för att du ska få sex nummer av tidningen Brukshunden, försäkringar med mera.
  • Om du är ny familjemedlem (C-medlem)
    Förutsättningen för att bli familjemedlem är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem. I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen. Skriv följande information på inbetalningskortet: ditt namn, adress, telefonnummer, mail-adress, hela personnumret (12 siffror) samt namn och medlemsnummer på den i familjen som är A-medlem.
  • Om du är ny delbetalande ordinarie medlem (D-medlem, huvudmedlemskap i annan SBK-klubb)
    Skriv följande information på inbetalningskortet: namn, adress, telefonnummer, mail-adress, hela personnumret (12 siffror) samt ditt medlemsnummer i SBK.
  • Om du är ny ordinarie utlandsmedlem (U-medlem, huvudmedlemskap i SVEKK)

 

Skriv följande information på inbetalningskortet: namn, adress, telefonnummer, mail-adress, samt hela personnumret (12 siffror). Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 470 kr per år plus lokal avgift. Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader.

A Huvudmedlemskap i Svenska Kelpieklubben 540 kr
C Familjemedlem 120 kr
D Delbetalande, har huvudmedlemskap i annan SBK-klubb 160 kr
U Fullbetalande utlandsmedlem, får även tidningen Brukshunden 630 kr