_DSC7969

Foto Sofia Olsson

Vill Du bli medlem i Svenska Kelpieklubben?

Som medlem i Svenska Kelpieklubben får du ta del av rasen Australian Kelpie genom informationsblad, den elektroniska tidningen Kelpiebladet samt olika aktiviteter inom klubbens aktivitetsområden runt om i landet. Välkommen att bli en del av Svenska Kelpieklubben!

Alla medlemskap är fullgoda och ger samma rättigheter.

Nya valpköpare som inte redan är medlemmar får ett års gratis delmedlemskap eller motsvarande rabatt på ett huvudmedlemsskap under ett år.
Maila ordf@kelpieklubben.se om du köpt en Australian kelpievalp, namnet eller reg.nr på din valp och önskar bli medlem.

Vill du bli medlem?

Läs mer om de olika typerna av medlemsskap längre ner på denna sida.

Vill du bli A eller D-medlem använder du Svenska brukshundsklubbens formulär på denna sida: Bli medlem i SBK. Där väljer du Svenska kelpieklubben i rullistan (rasklubbarna hittar du längst ner). Är du redan medlem i annan SBK-klubb kommer du automatiskt få en avi för ett D-medlemsskap hos oss. Här hittar du mer information om medlemsskap i SBK: Information om medlemsskap i SBK

Vill du bli C eller U-medlem betala in medlemsavgiften på plusgiro 18 75 07-9 märk betalningen med 3010HK + namn och/eller personnummer.  Se priser längst ner på sidan. Om du vill betala från utlandet, kontakta kassören för betalningsinstruktion. Maila kvittot/bild på din betalning till medlemsansvarig på ordf@kelpieklubben.se. Första medlemsåret betalar du medlemsavgiften till oss. Andra året får du en avi från förbundskansliet (SBK) som hanterar din medlemsbetalning till klubben fortsättningsvis.

Skriv även följande uppgifter i mailet:

 • Namn
 • Personnummer (12 siffror)
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Medlemsnummer i SBK (ej vid A eller U-medlem)

.
Följande typer av medlemsskap finns:

 • A-medlem (huvudmedlem i SVEKK)
  Ur denna medlemsavgift betalar klubben 400:- kr till SBK för att du ska få sex nummer av tidningen Brukshunden, försäkringar med mera.
 • C-medlem (familjemedlem)
  Förutsättningen för att bli familjemedlem är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem. I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen. Skriv medlemsnummer på den i familjen som är ordinarie medlem i mailet.
 • D-medlem (delmedlem)
  Förutsätter att du har ett huvudmedlemskap i annan SBK-klubb. Ange medlemsnummer hos SBK i mailet.
 • U-medlem (Utlandsmedlem med huvudmedlemsskap i SVEKK)
  Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 530 kr per år plus lokal avgift. Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader.
A Huvudmedlemskap i Svenska Kelpieklubben 560 kr
C Familjemedlem 120 kr
D Delbetalande, har huvudmedlemskap i annan SBK-klubb 160 kr
U Fullbetalande utlandsmedlem, får även tidningen Brukshunden 690 kr

Hantering av personuppgifter

Svenska brukshundsklubben har hand om medlemsregistret. Här kan du läsa om hur dina personuppgifter hanteras:

http://www.brukshundklubben.se/medlemsvillkor