Styrelsen 2018

Nedan följer vilka som sitter i styrelsen och valberedningen under verksamhetsåret 2018.
Vice Ordförande
Vakant
Merit Nilsén
Kassör
Josefin Magnusson
Sekreterare
Helen Widfeldt
Ordförande

Ordinarie ledamot

Kristina Svanfeldt
handygirlnynas@gmail.com
0707-60 60 54

Martti Keskinen
martti.keskinen@telia.com

Renate Hagelin
renategullberg@gmail.com
073 7267585

Suppleant

Annette Rydebrink
annette.rydebrink@gmail.com
070-581 46 53

Ann-Sofie Lindgren

annsofie.vickulas@telia.com
070-4266792

Revisor

Rita Cannert


Susanne Konola
sussie.konola@gmail.com
0704-803588

Revisorsuppleant

Maria Garpenquist
maria.garpenquist@gmail.com
0704-868205

Maria Dahlberg
maria@meringa.se
0702-036505

Valberedning

Sammankallande
Beatrix Glantz


Pia Rönnqvist
pia@cefeus-kelpie.com
070-2291635