off

Svensk Mästare i räddning!

LPI SE UCH TJH Oz way’s Fröken Allis med Lena Eriksson blev SVENSKA MÄSTARE i räddning 2010. Norrköping, 17 – 19 september, 2010.