Tack för väl utvärderade kullar

Svenska kelpieklubben vill tacka nedanstående uppfödare för att de har utvärderat dessa kullar genom röntgen och MH: Lilla Primtorpets T-kull Tullarbackens oväderskull Zathungens J-kull Vickulas Z-kull Amirace C-kull Sandskogens F-kull Zathungens I-kull Zetras A-kull Team Avegas...