Hjälp till att fylla julnumret av kelpiebladet!

Hej! Innan jul tänkt att nästa kelpieblad ska ges ut. För att även det ska bli ett välfyllt nummer behöver vi din hjälp. Har du något du vill skriva om eller har en idé om vad som vore bra att ha med maila det senast den 30 november till kelpiebladet@kelpieklubben.se Ha en...