Armbågsledsdysplasi innebär en onormal utveckling av armbågsleden och förkortas ED efter den engelska benämningen elbow dysplasia.

ED är ett samlingsnamn för olika tillväxtrubbningar som leder till benpålagringar i armbågsleden, vilka kan urskiljas relativt tydligt vid röntgen.

Gemensamt för de olika tillväxtrubbningarna är att små men väsentliga delar av ledbrosket inte utvecklas normalt, eller att det skadas på grund av rubbad utveckling i omgivande benvävnad.

ED är ovanligt hos Australian kelpie men enstaka fall förekommer så gott som årligen. Hundar med ED bör inte användas i avel och kelpieklubben rekommenderar att avelsdjur röntgas i armbågarna. Relativt många låter röntga sin kelpies armbågar samtidigt som höfterna röntgas, så det enkelt görs vid samma tillfälle.

Källor: Svenska kennelklubbens hemsida och Rasspecifik avelsstrategi Australian kelpie