Kelpieenkäten


Sedan 2016 har Svenska Kelpieklubben haft en årlig hälsoenkät för hundrasen. Rasklubben har bett ägare till hundar som under det aktuella året fyller 4, 8 eller 12 år att svara på en relativt omfattande enkät om hundarnas hälsa, mentalitet och beteende. Enkäten har varit ute under ett par månader under våren för att sedan sammanställas och publiceras.

Genom att svara på enkäten om du har en Australian Kelpie född det efterfrågade året hjälper du oss att övervaka hälsoläget i rasen samt få information om hur hundarna beter sig och fungerar i vardagen och andra situationer. Genom att vi förhoppningsvis får svar gällande till stor del samma hundar med 4 års mellanrum hoppas vi kunna följa hur hälsan och mentaliteten utvecklas med åldern på hundarna.

Under 2019 har vi kompletterat enkäten med frågor kring vallning och bytt namn på enkäten till ”kelpieenkäten” eftersom den handlar om mer än bara den fysiska hälsan.

Ju fler svar vi får in desto större nytta har vi av enkäten i arbetet med att arbeta för en frisk Kelpie även i framtiden.

Kelpieenkäten 2022 - kommer snart

Vid frågor maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sammanställning av tidigare enkäter

Läs sammanställningar av tidigare hälsoenkäter som har genomförts av ägare med Australian Kelpies i åldrarna 4, 8 och 12 år.

Svenska Kelpieklubben

Svenska Kelpieklubben är en förening som har avelsansvar för Australian Kelpie, en hundras som går under FCI-rasgrupp: Vall- Boskaps- och Herdehundar, och tillhör även en av de raser som kallas för brukshund inom Svenska Brukshundklubben.


© Svenska Kelpieklubben