Idealprofil MH för Australian kelpie

SVEKK har tagit fram en idealprofil på hur en Australian Kelpie helst bör agera på en MH-beskrivning. Beakta dock att det är en idealprofil med en tydlig målinriktning och att väldigt få hundar lyckas uppfylla den till 100 %!

Uppfödarna har ett stort ansvar att välja föräldradjur som har större möjlighet att lämna efter sig avkommor som är lekglada, socialt trygga, nyfikna, allmänt orädd utan kvarstående rädslor samt att de är skottfasta. Detta för att kelpien skall kunna arbeta under olika förhållanden och ska fungera bra i vardagen.

Mentalbeskrivningen blir en kvalitetsgaranti för aveln, det är viktigt att hela kullar blir beskrivna, det är i regel sammantagna kullgenomsnittet som nedärvs ifrån en individ i en kull.

Vissa saker har hög arvbarhet t.ex rädslor.

Rasprofilen är ett sätt att läsa och utvärdera på ett enkelt sätt, och på så sätt blir ett hjälpmedel för uppfödare och valpköpare ”Vad skall man titta efter? ”

Ur rasstandarden:
”Egenskaper / Mentalitet

Kelpien är en utomordentligt vaken, livlig och i hög grad intelligent hund med ett milt och fogligt lynne. Den har en påfallande lojalitet och plikttrogenhet. Rasen har en nästan outtömlig energi och kräver därför en hel del motion.

Den är ganska självständig och kan ofta förutse förarens önskemål. Under vallningsarbetet är detta en stor fördel, då den reagerar på djurens rörelser snabbare än föraren. Den är mjuk mot sin förare men inte vek i arbetet. Typiskt är dess välvilliga inställning till människor och dess läraktighet, vakenhet och samarbetsförmåga”

MH-idealprofil

MH idealprofil

Fördelning MH-resultat

Fördelning MH-resultat