Information från Styrelsen Svenska Kelpieklubben

Styrelsen måste återigen informera er mer i detalj om styrelsens arbete.  Tack Lisbeth för att du nyanserar debatten och leder den rätt. Men styrelsen måste ändock informera om de felaktigheter och rykten som kom upp på facebook. Att gå ut  på sociala medier och där påstår att...

Hej alla medlemmar i Svenska Kelpieklubben

Styrelsen måste informera er mer i detalj om vad som händer i klubben. Detta borde kanske gjorts tidigare och vi hade då sluppit ryktesspridning. Vidare så är det viktigt att vi informerar er om styrelsens ställningstagande. På hemsidan, under rubriken SENASTE NYTT, Information...

Information från Styrelsen, juli 2014

Svenska Kelpieklubben (SVEKK) vill här informera medlemmarna om den problematik som SVEKK arbetat med sedan styrelsen tillträdde i mars månad. Under våren ställdes styrelsen inför faktum att det i vår stambok, Australian Kelpie (AK), registrerades in Australian Stock Dog/working...

Dags för Kelpiebladet

Kelpiebladet är Svenska Kelpieklubbens medlemstidning som kommer att finnas på Svenska Kelpieklubbens hemsida (lösenordsskyddad), vi planerar idag 4 utgivningstillfällen per år. Klubben har ingen stor redaktion som skriver artiklar utan är beroende av bidrag från medlemmarna för...
off

Årsmötehandlingar 2014

8 mars klockan 13.00 på Hölö Mörkö Brukshundklubb Handlingar Dagordning för årsmötet Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsplan 2014 Resultat- och balansräkning – maila till kassor@kelpieklubben.se  Valberedningens förslag till styrelse 2014   Vägbeskrivning till Hölö...
off

Ännu en kelpie kvalad till World Agility Open

Evallens Chocolate Umberto ”Kinky” är kvalad till världsmästerskapet World Agility Open (WAO) och är nu med i det italienska landslaget som åker till Lignano i Italien 16-18 maj 2014. Även om Kinky inte representerar Sverige är han svenskfödd och det är givetvi...
off

Uppfödarträff 2014

Det var länge sedan alla uppfödare fick tillfälle att träffas, nu är det äntligen dags. Vi har bokat in två föreläsningar som vi hoppas på ska bli intressanta och lärorika för er. Svenska Collieklubben har i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet drivit ett projekt för att...
off

Kelpie kvalad till World Agility Open

KORAD SEAgCh SEAg(hopp)Ch DKAgCh SELCh LPI LPII LPIII Gnagets Explosiva Lira tillsammans med matte Petra Lindström vann den svenska uttagningen inför världsmästerskapet World Agility Open (WAO) och är nu med i landslaget som åker till Lignano i Italien 16-18 maj 2014. Vi på...