Sedan 2016 har Svenska kelpieklubben haft en årlig hälsoenkät för rasen. Varje år sedan dess har vi bett ägare till hundar som under det aktuella året fyller 4, 8 eller 12 år att svara på en ganska omfattande enkät om hundarnas hälsa, mentalitet och beteende. Enkäten har varit ute under ett par månader under våren för att sedan sammanställas och publiceras.

Genom att svara på enkäten om du har en australian kelpie född det efterfrågade året hjälper du oss att övervaka hälsoläget i rasen samt få information om hur hundarna beter sig och fungerar i vardagen och andra situationer. Genom att vi förhoppningsvis får svar gällande till stor del samma hundar med 4 års mellanrum hoppas vi kunna följa hur hälsan och mentaliteten utvecklas med åldern på hundarna.

2019 har vi kompletterat enkäten med frågor kring vallning och bytt namn på enkäten till ”kelpieenkäten” eftersom den handlar om mer än bara den fysiska hälsan.

I år (2019) vill vi ha svar från ägare/fodervärdar till hundar födda 2007, 2011 och 2015. Har du eller har haft en Australian kelpie född något av dessa år som är svenskregistrerad (född här eller importerad) så vill vi att du fyller i enkäten, välj den länk som är för det året din hund är född.
Endast ett svar per hund. Svaren är helt anonyma.

Hundar födda 2007

Hundar födda 2011

Hundar födda 2015

Vid frågor maila avel@kelpieklubben.se Ju fler svar vi får in desto större nytta har vi av enkäten i arbetet med att arbeta för en frisk Kelpie även i framtiden.

Tidigare enkäter

På länkarna nedan finns sammanställningar av de hälsoenkäter som gjorts på hundar i rasen som är 4, 8 och 12 år.

Sammanställnings Hälsoenkäten 2018

Sammanställning Hälsoenkäten 2017

Sammanställning Hälsoenkäten 2016