SVEKK-plaketter


Vid varje årsmöte hos Svenska Kelpieklubbens delas det ut plaketter till ekipage som under det gånga året har erhållit titlar eller startat på mästerskap – oavsett gren! 

Du som medlem har förmånen att med din Australian Kelpie erhålla plakett för championat, titlar och deltagade på mästerskap under årsmötet. Du kan erhålla plakett för följande:

  • Alla registrerade championat, svenska som utländska.

  • TJH

  • KORAD

  • GK VALLH PR

  • Deltagande på mästerskap, nationella som internationella.

Anmäl att erhålla plakett

För att erhålla Svenska Kelpieklubbens plaketter ska du vara medlem i klubben och de svenska titlar som din hund har fått under det gånga året, ska vara registrerade hos SKK och synas på SKK Hunddata.

Utländska championat som ännu inte har skickats in till SKK och registrerats, kan du anmäla om att erhålla plakett, genom att in en kopia på championatbekräftelsen.

För att SVEKK ska beställa dina plaketter och skicka dem till dig ska 50 kr per plakett som är beställd vara insatt på SVEKK's konto senast den 31 januari 2021.
Kontonr: PG 18 75 07-9 och betalningen ska vara märkt med med HK 3711 + ditt namn.

Svenska Kelpieklubben

Svenska Kelpieklubben är en förening som har avelsansvar för Australian Kelpie, en hundras som går under FCI-rasgrupp: Vall- Boskaps- och Herdehundar, och tillhör även en av de raser som kallas för brukshund inom Svenska Brukshundklubben.


© Svenska Kelpieklubben