På denna sida har uppfödare av Australian kelpie både med och utan kennelnamn möjligt att presentera sina avelsplaner upp till två år fram i tiden. Tanken med detta är att underlätta för valpköpare att hitta ”rätt” valp och uppfödare att hitta ”rätt” valpköpare. Dessa planer är preliminära och kan komma att ändras av flera olika skäl, fråga uppfödaren om du vill veta varför planerna ändrats. Det finns även mycket som kan gå fel i avel så det finns inga garantier att planen resulterar i valpar.

På denna länk hittar du klubbens rekommendationer för avelsdjur, det är inte ett krav att följa dessa för att få hänvisning av en kull. Därför bör du som valpköpare själv läsa på och kolla upp om avelsdjuren följer rekommendationerna eller inte och varför de kanske inte gör det.

Vill du lägga upp en valpkull här? Maila då till avel@kelpieklubben.se. Läs gärna SVEKK:s avelspolicy, detta är inte krav för att få lägga upp en planerad kull här men bör tas i beaktande vid planering av avel.

Inga planerade kullar just nu.