Ögonsjukdomar förekommer i enstaka fall inom rasen, vid avel skall SKK´s generella rekommendation beaktas.

Källa: Rasspecifik avelsstrategi Australian kelpie