Vill du komma i kontakt med oss inom Svenska Kelpieklubben?

Denna sida är en samlingssida för alla kontaktpersoner inom klubben.
Klubbens adress
Svenska Kelpieklubben
c/o Ida Davidsson
Lansgatan 1
55474 Jönköping

Registreringsansvarig

Viltspårsprov och vallanlagstest samt utställningskritiker ska skickas till klubbens adress. Registreringsansvarig är Ida Davidsson.

OBS! Protokoll från MH och MT skickas direkt till SBK.

Avelskommitté

Maila avelskommittén
Renate Hagelin
0737-26 75 85
Ann-Sofie Lindgren
019-57 59 67
Pia Juntunen

Webbansvarig

Renate Hagelin
Bergvallaslingan 19
59052 Nykil 0737267585

Redaktör Kelpiebladet

Kontaktperson BLO

Bergslagen aktivitetsområde
Ann-Sofie Lindgren
Brånsta 358
692 91 Kumla
019-57 59 67

Kontaktperson Södra

Södra aktivitetsområdet
Conny Borg

Kontaktperson Västra

Västra aktivitetsområdet
Ulrika Floryd

Kontaktperson Västerbotten

Västerbottens aktivitetsområde
Vakant

Kontaktperson ÖLO

Östra aktivitetsområdet
Cecilia Mårtensson

Kontaktperson vallning

Kontaktperson Tjänstehund (Försvarsmakten)

Caroline From
070-3768276

Kontaktperson bruks

Ann-Sofie Lindgren
019-57 59 67

Mentalkommittén

Styrelsen
För att kontakta någon i styrelsen eller i valberedningen hänvisar vi dig till Styrelsen under huvudmenyn "Klubben".
Du kan även klicka här.