Kelpiebladet är Svenska kelpieklubbens medlemstidning. Bladet ges i dagsläget ut digitalt tre gånger per år och innehåller aktuell information, artiklar om kelpies, intervjuer, resultat med mera.


Alla är varmt välkomna att bidra med material till Kelpiebladet! Har du något du vill berätta, kanske en fin bild eller har önskemål eller idéer om vad vi ska ha med i Kelpiebladet? Hör av dig till kelpiebladet@kelpieklubben.se.


För att läsa Kelpiebladet behöver du ett lösenord. Detta ska du ha fått i det senaste medlemsutskicket via e-post. Är du medlem, men saknar lösenord? Kontakta kelpiebladet@kelpieklubben.se

Här läser du kelpiebladet (Inloggning krävs): Utgivna kelpieblad