2019-03-24 Grattis vinnare årets kelpie, Välkommen,

2018-02-11  Välkommen, Hanhundslistan, Södra

2017-08-15: Kontakt, Välkommen, Södra

2017-07-05: Valpkullar

2017-06-07: Protokoll

2017-06-05: Välkommen, Södra, Östra, Kontakt, Styrelsen

2017-05-14: Valpkullar

2017-04-17: Välkommen, Utställning

2017-04-10: Välkommen, Grattis, Omplacering

2017-03-18: Välkommen, Valpkullar

2017-03-17: Protkoll

2017-03-12: Styrelsen, Kontakt, Framgångsrika Kelpies

2017-03-10: Framgångsrika Kelpies

2017-03-07: Omplacering

2017-03-04: Välkommen, Uppfödare

2017-02-28: Ny sida

2017-02-18: Grattis

2017-02-16: Välkommen

2017-02-13: Grattis

2017-02-12: Välkommen

2017-02-10: Omplacering

2017-02-08: Omplacering

2017-02-05: Framgångsrika Kelpies, Grattis, Välkommen

2017-01-24: Omplacering, Södra, Framgångsrika Kelpies, Välkommen

2017-01-12: Omplacering, Uppfödare, Valpkullar, Protokoll, Arbetsordning

2017-01-10: Välkommen

2017-01-07: Omplacering, Välkommen

2016-12-30: Välkommen, Södra

2016-12-27: Välkommen, Grattis, Bergslagen, Valpkullar, Omplacering, Östra

2016-12-16: Kelpiebladet

2016-12-14: Grattis, Valpkullar, Välkommen

2016-11-21: Protokoll

2016-10-20: Protokoll

2016-10-12: Grattis, Utställning, Bergslagen, Östra

2016-10-03: Omplacering, Protokoll

2016-09-30: Valpkullar

2016-09-19: Välkommen, Valpkullar, Uppfödare

2016-08-29: Grattis, Välkommen

2016-08-20: Framgångsrika Kelpies, Omplaceringar

2016-08-10: Valpkullar

2016-08-08: Valpkullar, Grattis, Uppfödare, Vallanlagstest, Hanhundslistan, Hälsa, Välkommen

2016-07-26: Uppfödare

2016-07-10:Statistik, Valpkullar

2016-07-09: Valpkullar

2016-07-08: Vandringspriser, Grattis, Välkommen, Protokoll, En ny sida för Planerade valpkullar

2016-06-07: Valpkullar

2016-05-27: Välkommen, Medlemsbilden, Valpkullar

2016-05-16: Välkommen, Södra, Östra

2016-05-16: Välkommen, Södra

2016-05-15: Valpkullar

2016-05-13: Protokoll, Avel, Vandringspriser

2016-05-11: Välkommen, Kelpiebladet

2016-05-03: Valpkullar, MH & MT, Vallanlagstest, Välkommen. Södra

2016-04-15: Protokoll

2016-04-10: Välkommen, Arbetsordning, Rasbeskrivning, Styrelsen, Kontakt

2016-03-29: Välkommen, Södra, Valpkullar

2016-03-12: Protokoll

2016-03-03: Valpkullar

2016-03-02: Protokoll

2016-02-27: Årsmöteshandlingar

2016-02-13: Årsmöteshandlingar, Vallanlagstest

2016-02-05: Valpkullar

2016-01-27: Uppfödare

2016-01-23: Välkommen, Södra LO

2016-01-18: Omplacering, Valpkullar

2016-01-13: Protokoll, Kelpiebladet, Välkommen

2016-01-08: Välkommen

2016-01-04: Valpkullar, Välkommen, Plaketter

2015-12-22: Kelpiebladet, Uppfödare, Valpkullar

2015-12-19: Uppfödare

2015-12-18: Grattis, Valpkullar

2015-12-08: Valpkullar och MH/MT

2015-12-07: Valpkullar

2015-11-17: Östra och Valpkullar, Protokoll

2015-11-10: Valpkullar

2015-11-04: Ny sida Avel, Styrelsen

2015-10-23: Valpkullar

2015-10-20: Valpkullar

2015-10-16: MH-spindlar på hanhundars avkommor, MH-spindlar på tikars avkommor

2015-10-15: Grattis

2015-10-13: Protokoll

2015-10-12: Kelpiebladet

2015-10-10: Valpkullar

2015-10-09: Valpkullar, Välkommen, Lagt till text och en ny testledare under Vallning. lagt till en tik på Omplacering

2015-10-08: Uppfödare, Välkommen

2015-09-22: Födda valpkullar, vallanlagsprov på statistik

2015-09-20: Grattis, BLO-mästerskap

2015-09-15: Kommande valpkullar, Arbetsordning för SVEKK, Nytt protokoll, Kartan för uppfödare

2015-09-13: ÖLO´s sida, Grattis

2015-09-08: Tagit bort en valpkull och lagt till en född valpkull

2015-08-31: Lagt en blänkare om Kelpiebladet på Välkommen, Kommande valpkullar

2015-08-19: MH-spindlar på hanhundars avkommor, Nytt galleri och uppdaterat resultat på utställning, Kommande valpkullar

2015-08-17: Nya vallanlagsprov ligger på statistik.

2015-08-02: Nytt protokoll, uppdaterat uppfödare-sidan (Ny uppfödare, Red Hope), Vallanlagstest uppdaterad på statistiksidan.

2015-06-20: Sidan Statistik, SLOs sida, nytt Kelpieblad, ny omplacering.

2015-06-15: Sidan Statistik

2015-06-01: Nytt styrelseprotokoll, ny sida: Välkommen som Kelpieägare, ny sida: Krav för att finnas med på Svenska Kelpieklubbens UPPFÖDARLISTA

2015-05-12: Nya vallanlagsprov ligger på statistik, flera nya protokoll, ny sida fototävling, resultat från SLO-utställningen, sidan vandringspriser uppdaterad.

2015-05-06: Lösenord ändrat på lösenordsskyddade sidor.

2015-04-08: Södra aktivitetsområdet uppdaterat, bilder på del av styrelse ligger uppe, styrelseprotokoll,

2015-03-28: Ändrat avelsråd till avelskommitté på flera sidor.

2015-03-24: Styrelsen 2015 ligger uppe, anmälningsformulär för plaketter ligger uppe.

2015-03-19: Inbjudan till ÖLO’s utställning ligger uppe.

2015-03-17: Sidan RAS uppdaterad med utvärderingsdokument.

2015-03-16: Ny uppfödare upplagd, protokoll upplagda för Södra aktivitetsområdet,

2015-02-18: Kelpiebladet januari 2015 ligger uppe, ÖLO-kommité 2015, ÖLO’s sida uppdaterad, nytt styrelseprotokoll ligger uppe

2015-02-16: Inbjudan till SLO utställning ligger ute här, här och här, inaktiverat Västra lokala aktivitetsområdet och Västerbottens lokala aktivitetsområde.

2015-02-12: Ny omplacering

2015-01-26: Ändring av text under SKK krav och klubbens rekommendationer för avelshundarstyrelseprotokoll, ny sida, Arbetsordning för SVEKK.

2015-01-19: Uppdatering på sidan Uppfödare, Uppdaterat sidan Valpkullar – inga valpkullar för närvarande.

2015-01-11: Styrelseprotokoll för december, ÖLO bjuder in till årsmöte.

2014-12-18: BLO bjuder in till medlemsmöte, Styrelseprotokoll för november, SVEKK informerar om regelrevidering, SVEKK informerar om extrainsatt MT-konferens, Kelpiebladet för november 2014, valpkull född.

2014-11-24: Kontaktperson för plaketter,  styrelseprotokoll, uppdaterad lista på vallanlagsprov under statistik, ny valpkull väntas.

2014-11-05: Valpkull född valphänvisningen, Ny information om manusstopp för kelpiebladet, ny sida Plaketter (ligger under huvudrubriken  ”KLUBBEN”).

2014-10-27: Nytt protokoll, Ny valpkull på valphänvisningen.

2014-10-05: Nya protokoll, uppdatering under lokala aktivitetsområden (regler), uppdateringar under ÖLO och Bergslagens LO, vallningsprotokoll ligger uppe under aktiviteter – vallning, Ny sida, Kelpiebladet (lösenordsskyddad).

2014-09-24Ny omplacering

2014-09-12: Uppdaterat valpkullar, uppdaterat omplaceringar (ingen hund för omplacering), resultat upplagda under utställning, sida för vandringspris uppdaterad.

2014-09-04: Ny valpkull på valphänvisningen

2014-09-03: Aktiviteter hos Bergslagens Aktivitetsområde

2014-09-02: Ändringar i Krav för valphänvisning, nya protokoll.

2014-08-17: Ny omplacering, Ändringar på Bli medlem, nya protokoll.

2014-08-06: 2 nya protokoll, Köpa kelpieSKK krav och klubbens rekommendationer för avelshundarKrav för valphänvisning

2014-07-24: Valpkull, Startsida

2014-07-15: Valpkull, Ny omplacering

2014-06-26: Vandringspriser, Omplacering, Valpkull, Styrelsen

2014-06-07: ValpkullarProtokoll, Omarbetad sida: Köpa Kelpie, ändringar gjorda på: Om SVEKK.

2014-05-26: MH-spindlar på hanhundars avkommor, MH-spindlar på tikars avkommor, Valpkullar, Protokoll

2014-05-14:  Ny valpkull upplagd.

2014-05-04:  Statistik: Vallanlagsprov, Protokoll: Styrelsen: Ny sida: Litteratur (under Australian Kelpie)