Australian kelpie är en relativt frisk ras med god hälsostatistik. Australian kelpie har ett hälsoprogram där höfter ska röntgas på avelsdjur och höfterna ska vara fria för hundarna ska få användas i avel. Dock finns det en del sjukdomar och hälsoåkommor som förekommer inom rasen utanför hälsoprogrammet.

Sjukdomar

  • Armbågsledsdysplasi (ED)
  • Cerebellar Abiotrophy (CA/ataxia)
  • Epilepsi (EP)
  • Hjärtstatus
  • Höftdysplasi (HD)
  • Patellaluxation
  • Ögonsjukdomar

Sjukdomsrapportering

På länken nedan finns information om hur du rapporterar in om sjukdomar i rasen till kelpieklubben

Länk till sjukdomsrapporteringen

Hälsoenkäten 2016

På länken nedan finns en sammanfattning av den hälsoenkät som i början av 2016 besvarades av kelpieägare med hundar födda 2004, 2008 och 2012.

Sammanställning Hälsoenkäten 2016