Australian kelpie är en relativt frisk ras med god hälsostatistik. Australian kelpie har ett hälsoprogram där höfter ska röntgas på avelsdjur och höfterna ska vara fria för hundarna ska få användas i avel. Dock finns det en del sjukdomar och hälsoåkommor som förekommer inom rasen utanför hälsoprogrammet.

Sjukdomar

  • Armbågsledsdysplasi (ED)
  • Cerebellar Abiotrophy (CA/ataxia)
  • Epilepsi (EP)
  • Hjärtstatus
  • Höftdysplasi (HD)
  • Patellaluxation
  • Ögonsjukdomar

Sjukdomsrapportering

På länken nedan finns information om hur du rapporterar in om sjukdomar i rasen till kelpieklubben

Länk till sjukdomsrapporteringen

Hälsoenkät

På länken nedan finns en sammanfattning av de hälsoenkäter som gjorts på hundar i rasen som är 4, 8 och 12 år. Den första hälsoenkäten i rasen som gjordes på det sättet gjordes 2016.

Sammanställning Kelpieenkäten 2019

Sammanställning Hälsoenkäten 2018

Sammanställning Hälsoenkäten 2017

Sammanställning Hälsoenkäten 2016