Skip to main content

Kommittéer


Kommittéer för Svenska Kelpieklubben under det aktuella verksamhetsåret 2022/2023.

Kommittéer

Avelskommittén

Tillfälligt tillförordnad:
Maria Dahlberg

Vallningskommittén

Sammankallande:
Ewa Karlsson Myrbrink

Mari Lindström
Lonja Nimbs

Mentalitetskommittén

Sammankallande:
Martti Keskinen

Conny Borg

Aktivitetsområden

Södra

Sammankallande:
Kamilla Roupé

Östra

Sammankallande:
Maria Kättström

Bergslagen

Sammankallande:
Pia Juntunen

Västra

Sammankallande:
Sofia Olsson

Västerbotten

VAKANT