Protokoll


Protokollen är tillgängliga för klubbens medlemmar. Inloggningsuppgifter skickas ut till den mejladress du har sparat i medlemsregistret.

Protokoll

För att läsa protokoll behöver du en inloggning. Lösenord skickas ut i varje senaste medlemsutskick via e-post.

Styrelsen

Svenska Kelpieklubben

Svenska Kelpieklubben är en förening som har avelsansvar för Australian Kelpie, en hundras som går under FCI-rasgrupp: Vall- Boskaps- och Herdehundar, och tillhör även en av de raser som kallas för brukshund inom Svenska Brukshundklubben.


© Svenska Kelpieklubben