Skip to main content

Om Australian kelpie


Australian kelpie härstammar från olika typer av vallhundar, som engelsmän och skottar importerade till Australien under 1800-talets första hälft. Av dessa vallhundar formades så småningom en typ av hund som kom att bli en oersättlig hjälpreda för fårfarmarna med sina hjordar om flera tusen djur.

Den första standarden för rasen skrevs 1902 då man fortfarande avlade enbart på vallningsförmågan och modellen var alltså en funktionell, arbetande hund. Sedan dess har bara smärre förändringar gjorts i standarden och fotografier av den kända King's Kelpie visar att typen fortfarande är sig lik. I Australien är kelpien alltjämt en oumbärlig medhjälpare på fårfarmerna.

De första kelpiesarna kom till Sverige 1973, hanen Byrosi Barkem och tiken Pavesi Tar Baby. Första kullen föddes i januari året därpå. Från början registrerades alla Kelpies som en hundras, Australian kelpie. Från och med år 2000 delades kelpien upp till två olika hundraser, Australian kelpie och Wokring kelpie. Hundar med härstamning från WKC (Working Kelpie Council i Australien) registeras som Working kelpie i Svenska Kennelklubbens annexregister. 

Australian kelpie är en relativt liten ras i Sverige sett till antalet registreringar. Det föds omkring 120-140 valpar per år.

Aktiv hundras

Australian kelpie är från början en utpräglad vallhund, men har även blivit en mycket framgångsrik hundras inom en rad av hundsporter. Hundrasen har även visat sig lämpa sig som tjänstehund och social tjänstehund. 

Australian kelpie är en mycket arbetsvillig och aktiv hundras och trivs bäst när den får någon uppgift att lösa. Den är öppen och vänlig men samtidigt ganska självständig och kan tänka själv och ofta förutse förarens önskemål. Den är mjuk mot sin förare men inte vek i arbetet. Typiskt för rasen är dess välvilliga inställning till människor, dess läraktighet och samarbetsförmåga. 

Vallning

Australian kelpie är mer utav en kroppsvallare och går ganska nära i pendlande rörelse bakom djuren. Med rätt träning och arbete är det ingen omöjlighet att gå vallhundsprov och bli Godkänd Vallhund inom Svenska vallhundsklubben, vilket flertalet individer inom rasen har blivit.

Kelpien skall ha en naturlig instinkt och fallenhet för att valla får, både på öppen ostängslad mark och i inhägnade fållor. Varje felaktighet i byggnad eller temperament som är främmande för en arbetande vallhund måste anses som otypisk. Den är relativt självständig och kan ofta förutse förarens önskemål. Under vallningsarbetet är detta en stor fördel, då den reagerar på djurens rörelser snabbare än föraren. 

Bruks

Hundrasen har visat stora framgångar inom de olika bruksgrenarna. Det finns många Australian kelpies som har blivit brukschampions inom sök, spår och rapport. Flera av dessa hundar har deltagit på SM och NM med stor framgång! Vi har SM-vinnare i sök, spår och rapport. Senast 2017 vann en Australian kelpie SM i spår.

Lydnad

Australian kelpie är mycket duktig lydnadshund och har sedan 70-talet visat stor framgång inom grenen. Mängder av Australian kelpies har blivit lydnadschampions och flera har vunnit både svenska som nordiska mästerskapen. Även ett par kelpies har deltagit på internationella mästerskap och en svensk Australian kelpie har blivit världsmästare två gånger i lydnad!

Rallylydnad

Australian kelpie och dess underbara humor och glädje över att ha ett bra samarbete och kommunikation med sin förare gör den ypperligt lämpad att träna och tävla rallylydnad med. Hundrasen har visat fina framgångar inom hundsporten.

Agility

Australian kelpie som agilityhund har blivit allt vanligare på senare år och hundrasen har tydligt visat framtassarna i grenen. Det finns flertalet champions i både hoppklass och agilityklass. Flera hundar har placerat sig på pallplatser både på officiella tävlingar som på mästerskap. Vanligen tävlar Australian kelpie i large och XL. Det förekommer även Australian kelpies i medium. Senast 2017 vann en Australian kelpie SM i agility.

Freestyle & HTM

Australian kelpie passar ypperligt för freestyle och HTM då den är följsam, lättlärd och har tidigt kroppskontroll. Är man påhittig själv är det lätt att vidareutveckla deras små egenheter till personliga och festliga konster de kan utföra på kommando. Hundrasen har visar stora framgångar på tävlingsbanorna så väl här i Sverige som internationellt. Senast 2019 tog en svensk Australian kelpie bronsmedalj på VM i freestyle.

Utställning

Australian kelpie är ingen hundras som vinner på de stora utställningarna. Dock är det en hundras som både kan bli utställningschampion som brukschampion eller godkänd vallhund i en och samma hund. Australian kelpie är inte uppdelad i någon utställningsvariant och bruksvariant.

Viltspår

Viltspår är en utmärkt aktivitet för Australian kelpie, då hunden får använda nos och kropp, oavsett om intresse finns för att tävla eller inte. Det är flertalet individer som gör anlagsprov och startar öppenklass med framgång. Ett par individer blir champions i grenen varje år.

Tjänstehund

Australian kelpie har sedan många år tillbaka varit en mycket lämpad tjänstehund både inom räddning som patrullering. Hundrasen har varit med på skarpa uppdrag och mästerskap och alltid gjort ett mycket gott arbete.

Social tjänstehund

Terapihundar är de som tillsammans med sin förare har gått utbildning och klarat av utbildningens slutprov. Ekipaget är specialutbildade för att kunna arbeta med människor i olika stadier i livet. De kan tjänstgöra på olika boenden, bibliotek, kriminalvården, inom vårdsektorn och med enskilda personer i hemmet. I dagsläget finns ett fåtal kelpies inom området och fler är under utbildning.