Skip to main content

HWT - Herding Working Test


För att få göra HWT måste hunden vara godkänd på NHAT och föraren måste vara medlem i Svenska Kroppsvallarklubben, SvKV.

Under detta arbetsprov ska hunden ska visa att den har grunderna till att bli en användbar vallhund. Hunden ska hantera flocken och ta den dit herden vill, den ska ta flocken ut och in i fålla, kontrollera förflyttningar, ta tillbaka får som bryter ut från flocken, kunna hålla får vid ett tillfälligt stopp, hålla fåren inom en betesarea m.m. HWT ska återspegla det dagliga arbetet med får på en gård. Flocken ska bestå av minst 10 djur och banan ska inte vara kortare än 200 meter, eller längre än 400 meter.

De moment som ingår i HWT är:

 • Fålla ut, hunden vaktar grinden medan föraren öppnar den, sedan ska hunden ta ut fåren ur fållan lugnt och kontrollerat. föraren stänger grinden medan hunden håller fåren på plats.

 • Stop, längs vägen vid en given punkt ska hunden få flocken att stanna upp och hålla den där, det är ett stopp, en linje där fåren inte får passera, man ska tänka att det är en farlig/svår passage, en spång, en väg, osv. Hunden ska hålla flocken kvar bakom stopplinjen medan föraren passerar linjen för att försäkra sig om att det är ok att gå förbi.

 • Bete, flocken tas till ett betesområde, fåren får inte störas, eller stressas när de betar. Det är viktigt att hunden kan hålla flocken inom avgränsningen för betet.

 • Fålla in, flocken ska föras tillbaka till fållan, alt att det finns en annan fålla dit flocken ska. Det ska gå lugnt och kontrollerat, fåren får inte rusa. När föraren stänger grinden är arbetsprovet slut.

 • Under provets gång bedöms hundens arbete i något som kallas Förflyttning, vilket är hur hunden arbetar med flocken och föraren, avstånd till fåren, under banans gång finns fyra platser för riktningsbyten, hunden ska ha kontroll på flocken.

 • Uppförande/Beteende, domaren utvärderar hur hunden arbetar med den specifika flocken, god djurhantering, hunden förväntas arbeta självständigt inte bara lyda kommandon. Samtidigt ska den samarbeta med föraren, det ska vara ett bra samarbeta mellan hund och förare helt enkelt!

Poängfördelning

 • Fålla ut:

  15 poäng

 • Fålla in:

  5 poäng

 • Stop:

  15 poäng

 • Bete:

  20 poäng

Så tillkommer poäng för hundens arbete under hela provet:

 • Förflyttning:

  30 poäng

 • Uppförande:

  15 poäng

 • Summa:

  100 poäng

Och så här fördelas poängen:

 • Utmärkt :
  EXC
  90-100 poäng
 • Mycket bra:
  VG
  80-89 poäng
 • Bra:
  G
  70-79 poäng
 • Tillfredsställande:
  SAT
  60-69 poäng
 • Ej godkänd:
  NP
  `60 poäng
 • Inga poäng förtjänade:
  0 poäng
 • Avbrutet:

  0 poäng

 • Diskvalificerad:

  0 poäng

Resultat förs in på SKK Hunddata.

Efter godkänt HWT får man börja tävla i IHT TS/Internationell Herding Trial Traditionell Style, det finns 3 klasser.