Skip to main content

Uppfödarenkäten


Uppfödarenkäten är en lista med inrapporterad hälsoinformation om Australian kelpies.

Informationen rapporteras in från både uppfödare och valpköpare, både via enkäten för Sjukdomsrapportering och direkt till Avelskommittén. Denna lista är till för uppfödare som medlemmar i Svenska Kelpieklubben som har minst en valpkull över 1 år och aktivt rapporterar hälsoinformation om sin egen uppfödning. För att delta i Uppfödarenkäten, kontakta Avelskommittén.