Skip to main content

Uppfödarlista


Som uppfödare av Australian kelpie och medlem hos oss kan dina uppfödaruppgifter finnas med på Svenska Kelpieklubbens uppfödarlista.

De uppgifter som kommer att finnas på uppfödarlistan är kennelnamn, kontaktuppgifter och eventuell länk till uppfödarens egen webbsida. Ansvarig för uppfödarlistan är avelskommittén. Ändringar i uppfödarlistan delges styrelsen vid styrelsemöte.

Anmäla sig till uppfödarlistan

Uppfödare som vill anmäla sig till Uppfödarlistan gör det genom att maila in till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Uppgifter klubben behöver i första hand är medlemsnummer, namn och kontaktuppgifter.

 • Ny uppfödare

  Uppfödare som har parat tik och uppfyller Svenska Kennelklubbens grundregler och sannolikt kan anta att tiken är dräktig, är välkommen att anmäla sig till uppfödarlistan. En tik kan anses sannolikt dräktig efter genomfört ultraljud, alternativt uppvisar sedvanliga tecken på dräktighet.

 • Uppfödare från utlandet

  Utländska uppfödare får vara med på uppfödarlistan, men ska vara medlem i Svenska Kelpieklubben. Det skall framgå att uppfödaren är från annat land.

 • Uppfödare utan kennelnamn

  Uppfödare utan registrerat kennelnamn ska vid första kull inom 80 dagar från sin anmälan bekräfta att valpar har fötts, för att få stå kvar som uppfödare på listan.
  Om man har för avsikt att bli uppfödare av Australian kelpie, kan man anmäla sig på uppfödarlistan om man har registrerat ett kennelnamn och kan då står kvar i 1 år utan parad tik.

 • Befintlig uppfödare

  Tidigare amnäld uppfödare står kvar på uppfödarlistan under 5 år, räknat från senast födda kull. 
  Vid kontroll av listan och ansvarig konstaterar att uppfödare inte har haft någon kull de senaste 5 åren, sker dialog med uppfödaren om det finns skäl att stå kvar på listan. Styrelsen fattar därefter beslut om uppfödaren ska kvarstå och hur länge.