Rekommendationer för avelsdjur


Svenska Kelpieklubben har en rasspecifik avelsstrategi (RAS) som beskriver starka sidor och problem som finns inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar har kommit överens om.

Svenska Kelpieklubben har satt upp rekommendendationer för avelsdjur utifrån RAS. Detta för att bidra till att Australian kelpie utvecklas framåt och rasklubben uppfyller de mål som har satts upp i handlingsplanen.Svenska Kelpieklubben  önskar att dessa rekommendationer följs av uppfödare och hanhundsägare som låter sina hundar gå i avel.

Svenska Kennelklubbens krav

För att registera en valpkull av Australian kelpie ska den uppfylla de krav som Svenska Kennelklubben har satt upp. 

 • Uppfödaren ska vara medlem i SKK eller SKK-ansluten klubb och följa SKK gällande grundregler, avelspolicy och hälsoprogram.

 • Föräldradjuren ska vara höftledsröntgade med HD grad A eller HD grad B som resultat.

 • Föräldradjuren skall ha känd mental status (MH).
  Hundar födda från och med 1/1 2017 skall ha ”Känd mental status för avel” för att få använda i avel vilket innebär att hunden måste ha kryss i alla rutor på MH. (Skott får avstås det blir ändå ett kryss i den rutan).

Svenska Kelpieklubbens rekommendationer

Du som uppfödare ska vara insatt i SKK's regelverk gällande avel. Du ska även ha kännedom om RAS för Australian kelpie. 

Uppfödare

 • Vara medlem i Svenska Kelpieklubben.

Avelshundar

 • Hälsa

  Om armbågar är röntgade bör resultatet vara ED u.a. (0).

  Genomfört ultraljud på hjärta innan parning. Resultatet bör vara u.a. på hundar under 7 år. Hundar med små läckage i klaffarna som kan hänföras till normalvariation kan användas i avel. Hundar från 7 års ålder kan små förändringar eller små läckage vid ultraljud vara acceptabelt men inte patologiska blåsljud hos hundar yngre än 10 år. 

 • Exteriör

  Minst Good (2:a enligt gamla systemet) i Öppenklass/bruksklass
  eller
  minst Very Good (1:a enligt gamla systemet) i Unghundsklass
  eller
  godkänd på korningens exteriördel.

 • Mentalitet

  Mentalbeskriven med värdesiffra 3, 4 eller 5 i momentet kontakt 1a – 1c, samt värdesiffra 1, 2 eller 3 i skottprov moment 10.
  eller
  Känd mental status (MH) samt godkänd i Korningens mentaldel (MT) eller godkänt vallhundsprov.

 • Allmänt

  Hunden bör inte vara yngre än cirka 3 år vid första parningen.

Utvärdering

 • Utvärdera hälsa (HD-röntgen) och mentalitet (MH) efter 2 kullar eller 10 avkommor innan en tik eller hane används vidare i avel.

Riktmärken för antal avkommor

 • Ingen hund i rasen bör få över 36 avkommor i Sverige och idealt är att ingen får mer än cirka 14-16 avkommor i Sverige under hundens livstid.

 • Ingen hund bör överstiga 72 barnbarn i Sverige.

 • Har någon av föräldrarna till din hund mer än 72 barnbarn i Sverige bör du vara restriktiv med att låta din hane gå i avel.
 • Undvik att upprepa samma eller snarlika kombinationer. Det har en negativ effekt på den genetiska variationen i rasen.

 • Ta hänsyn till hur din hunds syskon har använts i avel.
 • Låt inte din hund överanvändas i avel.

Kontakta avelskommitén

Vill du ha vägledning gällande framtida avel kan du kontakta avelskommitén.

Svenska Kelpieklubben

Svenska Kelpieklubben är en förening som har avelsansvar för Australian Kelpie, en hundras som går under FCI-rasgrupp: Vall- Boskaps- och Herdehundar, och tillhör även en av de raser som kallas för brukshund inom Svenska Brukshundklubben.


© Svenska Kelpieklubben